Centrum innowacji

Projekty w fazie przygotowawczej
Opracowanie i komercjalizacja CEGD – innowacyjnego rozwiązania informatycznego umożliwiającego wykonanie gastroskopii porównawczej
Porównawcze badania powierzchni skóry w celu oceny wpływu zabiegów oraz profilaktyki chorób skóry
Badania nad innowacyjnym, bezkontaktowym systemem domowego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego (CWG) u pacjentów zagrożonych ślepotą w przebiegu jaskry
.
Projekty w realizacji
Innowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania wspomagającego badanie kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalność stanów przedrakowych i nowotworów jelita grubego o niskim stadium zaawansowania
Projekty zrealizowane
Wdrożenie systemu B2B klasy CRM automatyzującego procesy biznesowe zachodzące między firmą AutoID Polska S.A. i jej partnerami
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy terminalowej iTalk
Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer
Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo