O klastrze

DMT Klaster Innowacji to złożona struktura wielu samodzielnych spółek, nastawionych na innowacje, oparta o współpracę i wzajemną pomoc. Do klastra mogą należeć zarówno spółki powiązane kapitałowo/osobowo, jak i całkowicie niepowiązane, ponieważ podstawą klastra jest umowa określająca warunki stałej współpracy.

Klaster jest koordynowany przez dmt Holding S.A., przy czym spółki zachowują względem siebie odrębność.

Jesteśmy skupieni na innowacjach. Naszą misją jest ich tworzenie i dostarczanie. I nie chodzi tu tylko o innowacje ważne biznesowo, ale nade wszystko o innowacje istotne społecznie. Chcemy tworzyć rzeczy ważne, piękne i ciekawe. Uważamy, że prawdziwy rozwój to nie wymyślanie kolejnych, mniej czy bardziej, użytecznych gadżetów, lecz tworzenie idei realnie i znacząco poprawiających jakość i komfort życia. Możemy być dumni z faktu, że nie tylko jesteśmy twórcami takich innowacji, ale przede wszystkim, że potrafimy je wdrażać tak, by były powszechnie dostępne. Innovations that work.

Wierzymy, że rozwój spółek w dzisiejszym świecie zależy od przewag konkurencyjnych, a te z kolei budowane są przez inteligentne i kreatywne innowacje. Sama innowacja, czy patent nie wystarcza, by odnieść sukces. Koniecznie jest staranne opracowanie i precyzyjne wdrożenie koncepcji produkcji i sprzedaży. Jest to skomplikowane i nietrywialne. Dlatego uważamy, że kluczem do sukcesu jest współpraca z innymi innowacyjnymi i doświadczonymi spółkami, zarówno na etapie kreacji pomysłu jak i na etapie wdrożenia. Ważna jest ciągła i nieskrępowana wymiana doświadczeń bez typowych barier komunikacyjnych. Nie bez znaczenia jest również optymalizacja kosztów działalności oraz czasu poświęconego na rutynowe biznesowe obowiązki, tak by spółka mogła całkowicie skupić się na opracowaniu i wdrożeniu innowacji.

Współpraca członków klastra jest całkowicie dobrowolna i może mieć wieloraki charakter:

  • korzystanie z Centrum Usług Wspólnych (obsługa biurowa, telemarketing, infolinia, opieka techniczna, usługi księgowe, obsługa prawna)
  • szeroka wymiana wiedzy
  • wspólne budowanie uzupełniających się produktów i usług poprzez łączenie konwergentnych kompetencji;
  • współpraca przy pozyskaniu lub obsłudze Klientów z tej samej grupy docelowej
  • budowa specjalistycznych kompetencji poprzez klarowny podział obowiązków wewnątrz klastra (w szczególności niektóre spółki w klastrze mogą mieć charakter wewnętrzny tzn. mogą oferować swoje produkty i  usługi wyłącznie innym członkom klastra, w celu zapewnienia maksymalnego poziomu takich specjalistycznych usług lub produktów)
  • wspólne pozyskiwanie finansowania zewnętrznego ze szczególnym naciskiem na fundusze unijne
  • wspólne inwestowanie środków finansowych, kompetencji i czasu w nowe innowacyjne przedsiębiorstwa mające stać się częścią klastra

W samym klastrze funkcjonowanie spółki może mieć charakter stały lub czasowy. Spółki będące tymczasowo w strukturze klastra to spółki, w które klaster inwestuje środki za pośrednictwem wyspecjalizowanego funduszu Leonardo (spółka inwestycyjna Leonardo Fund ASI Sp. z o.o.).

W klastrze nie funkcjonują spółki względem siebie konkurencyjne. Dzięki temu możliwa jest swobodna i nieskrępowana współpraca oraz wymiana informacji. Zapewnia to wszystkim wyśmienite i stabilne warunki do ciągłego rozwoju.

Kontakt:
adres siedziby: ul. Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków
tel. +48 12 349 67 04
e-mail: klaster@dmt.com.pl