Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo

Wartość projektu: 2 181 654,70 PLN
Udział Unii Europejskiej: 941 251,63 PLN
Okres realizacji: 03.2009- 01.2011

Efektem realizacji projektu jest innowacyjna technologia rozpoznawania tablic rejestracyjnych dostarczająca możliwość i elastyczność działania do tej pory nie osiągalnych dla innych systemów odczytu tablic rejestracyjnych. Produkt oparty o tę technologię jest dostępny w naszym sklepie internetowym pod nazwą CarID rozwiązanie jest również sprzedawane w wersji dedykowanej.

Odczytywanie tablic rejestracyjnych jest jedną z form technologii, która nie tylko rozpoznaje, ale wyróżnia każdy pojazd jako unikatowy. W przypadku zastosowań takich jak pobieranie opłat elektronicznych, egzekwowania naruszenia przepisów drogowych tablice rejestracyjne są idealnym rozwiązaniem do identyfikacji płatnika. W innych dziedzinach życia tablica rejestracyjna jest elementem który najpewniej pozwoli zidentyfikować pojazd i przypisać go do właściwej osoby.