Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem systemu kamer

Wartość projektu: 1 786 348,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 134 000,00 PLN
Okres realizacji: 07.2010- 07.2012

Dzięki opracowaniu innowacyjnych technologii analizy obrazu, możliwe było stworzenie systemu Traffic Analyzer, który analizuje strumień wideo przesyłany z kamer monitoringu miejskiego lub kamer dedykowanych do obserwacji ruchu samochodowego w trybie live. Materiał wideo przesyłany do aplikacji rejestrowany jest z kilku kamer które obserwują analizowane pasy drogowe z kilku perspektyw.

Oprogramowanie Traffic Analyzer, dzięki opracowanym algorytmom synchronizacji kamer, zlicza obiekty na podstawie analizy określonego obszaru z kilku punktów/perspektyw, umożliwia to dostrzeżenie i rozróżnienie pojazdów, których zliczenie byłoby niewykonalne, wykorzystując do tego celu jedną kamerę.

Algorytmy analizują i porównują obraz z kilku źródeł i zaznaczają obiekty widziane przez np. obydwie kamery w tym samym czasie oraz obiekty, które zostały zauważone tylko przez jedną z kamer.

Dzięki tej funkcjonalności algorytmy nie rejestrują podwójnie obiektów, lecz jedynie faktyczną zliczoną ilość pojazdów niezależnie od ilości kamer/strumieni wideo obserwujących określony obszar. Niweluje to błąd pomiarowy do pomijalnych wartości i pozwala na prześledzenie całej trasy przemieszczania się określonego pojazdu.

System Traffic Analyzer znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest automatyczne przeprowadzanie analizy natężenia ruchu pojazdów, w takich miejscach jak parkingi, drogi wewnętrzne/osiedlowe ale przede wszystkim na drogach krajowych czy autostradach.

Ze względu na łatwość konfiguracji i elastyczność zastosowania Traffic Analyzer idealnie sprawdza się jako narzędzie analityczne, działające na podstawie strumienia wideo dostarczanego przez istniejący system monitoringu jak również na podstawie archiwalnego materiału wideo zapisanego za pomocą kamer mobilnych, umieszczanych w okolicy analizowanego pasa drogowego.

Traffic Analyzer umożliwia analizę natężenia ruchu na skrzyżowaniach, generując raporty online o poziomach obciążenia ruchem samochodowym określonych kierunków. Raporty generowane online mogą służyć jako dane wejściowe do dynamicznego sterowania sygnalizacją świetlną, co zdecydowanie wpłynie na upłynnienie ruchu na polskich drogach.

Dynamicznie rosnąca liczba samochodów na polskich drogach wymusza na zarządcach używanie inteligentnych systemów zarządzania ruchem. Powstały Traffic Analyzer jest systemem bardzo dokładnym i równocześnie tanim i prostym w instalacji.

Dzięki takim rozwiązaniom wkrótce każde skrzyżowanie będzie wyposażone w system inteligentnego zarządzania sygnalizacją świetlną oraz analizą natężenia ruchu, dzięki czemu zarządcy dróg będą mogli na bieżąco dokonywać wszelkich modernizacji w obrębie dróg i skrzyżowań, a kierowcy będą cieszyć się znacznie krótszym czasem przejazdu przez zatłoczone miasta.

http://www.traffic-analyzer.pl