Infoprotector Sp. z o.o.

Infoprotector Sp. z o.o. dostarcza rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informacji, minimalizujące wyciek informacji oraz prawdopodobieństwo dostępu osób nieuprawnionych do stref, obiektów oraz danych organizacji. Jej głównym celem jest dokładna analiza zagrożeń oraz wdrożenie sprawdzonych rozwiązań, które chronią cenne zasoby organizacji.