Innowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania wspomagającego badanie kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalność stanów przedrakowych i nowotworów jelita grubego o niskim stadium zaawansowania

PROJEKT realizowany przez KONSORCJUM w składzie:
AutoID Polska S.A.
dmt Software House Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński
Wartość projektu: 9 163 640,36 PLN
Udział Unii Europejskiej: 5 634 315,05 PLN
Okres realizacji: 07.2014-12.2017

Projekt współfinansowany w ramach programu INNOMED
link do projektu: https://www.autoid.pl/