Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy terminalowej iTalk

Projekt realizowany w okresie 2.07.2012-30.09.2013.

W wyniku realizacji projektu, spółka będąca członkiem klastra, wprowadziła na rynek nowoczesną aplikację płatniczą iTalk, która w innowacyjny sposób umożliwia komunikację i współpracę z systemami wielu agentów rozliczeniowych, dając akceptantowi możliwość wyboru agenta, u którego na korzystnych warunkach rozliczona będzie dana transakcja i tym samym zminimalizowana zostanie wysokość miesięcznych opłat za transakcje wykonane kartami płatniczymi.

Wartość projektu wynosi 1 806 056,00 PLN.