Porównawcze badania powierzchni skóry w celu oceny wpływu zabiegów oraz profilaktyki chorób skóry

Ten unikatowy pomysł, wprowadzający pewne elementy profilaktyki do gabinetów kosmetycznych, byłby innowacją nie tylko technologiczną i produktową, ale także stanowić może docelowo krok milowy w zwiększaniu zgłaszalności pacjentów do dermatologów, a w konsekwencji wykrywalności czerniaka we wczesnym stadium, gwarantującym największy procent przeżyć wśród zdiagnozowanych pacjentów.