Wdrożenie systemu B2B klasy CRM automatyzującego procesy biznesowe zachodzące między firmą AutoID Polska S.A. i jej partnerami

Projekt realizowany przy współfinansowaniu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.